۱۸ میلیون ایرانی بد مسکن

06 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر تعدادی بیش از یک نفر در یک اتاق زندگی کنند، بد مسکن شناخته می شوند. وزیر راه و شهرسازی می گوید بیش از ۱۸ میلیون ایرانی بد مسکن هستند و در وضعیت بدی زندگی می کنند. به نظر شما مشکل مسکن را چگونه می توان حل کرد؟ از طریق دولت یا بخش خصوصی؟