۱۷ آوریل: پدیده ی احمدی نژاد

28 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درباره استراتژی اصلی احمدی نژاد در انتخابات آتی، احتمال رد صلاحیت مشایی و واکنش احمدی نژاد، «توهم» های احمدی نژاد، توضیح سخن «خس و خاشاک» احمدی نژاد، دید احمدی نژاد به امام زمان، معرفی احمدی نژاد از «مکتب ناب اسلام محمدی» به جای «اسلام ناب محمدی». با مراد ویسی، علیرضا نامور حقیقی و فرهاد جعفری. «افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.