153 - VOA Connect

10 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره سنت صید نهنگ در آلاسکا، یک زن میانسال اسکیت سوار، بدرفتاری با مستخدمان در کلوپ گلف ترامپ، و خدمات اجتماعی مسلمانان قادیانی