۱۲ نماینده مجلس ایران خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند

04 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بابک زنجانی میلیاردر جوان ایرانی است که این روزها نامش بیش از پیش بر سر زبانها افتاده.از مطرح شدن نامش در بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ترکیه گرفته تا اتهامات مختلفی که از بده و بستانهای داخلی او به گوش می رسند. گزارشی از کوروش صحتی