۱۱ آوریل: پیامدهای بحران کره شمالی

22 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» امروز «بحران کره شمالی: پیامدها برای آمریکا و ایران» درباره قابلیت موشکهای کره شمالی، دلایل عباس میلانی که چرا بحران کره شمالی به جنگ انجام نمی شود، واکنش کشورهای منطقه، قیاس کره شمالی با شوروی و کوبا، رهبری کیم جونگ اون و باورهای کنفوسیوسی، میزان حمایت چین از کره شمالی، حمله سایبری کره شمالی به کره جنوبی و ارتباط بین ایران و کره شمالی. با عباس میلانی، حسین آرین و توماج طاهباز. آفق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.