«لزوم تجدید نظر در پرداخت یارانه»

19 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران می گوید یارانه نقدی اسفندماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. در سه سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده است. با این حال دولت پیشتر اعلام کرده بود که ادامه این روند به دلیل محدودیت های مالی امکان پذیر نیست و باید در شیوه پرداخت یارانه و تعداد یارانه بگیرها تجدید نظر شود.