۱۰ آوریل: مهدی خزعلی: اعتصاب غذا

21 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» امروز «مهدی خزعلی: بیش از ۱۰۰ روز اعتصاب غذا» درباره وضعیت مهدی خزعلی در پی بیش از صد روز اعتصاب غذا. با محمد صالح، فرزند مهدی خزعلی، بابک داد و حسن داعی. در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.