وکیل خانواده لوینسون در روز دوم دادگاه: مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ خود را وقف بازگرداندن لوینسون کرده است

14 آذر 1398