تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان مخابرات روستایی در تهران

15 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سه شنبه ۱۵ مرداد، گروهی از کارگران و کارکنان مخابرات روستایی در اعتراض به پایین بودن حقوق و اجرا نشدن قانون طبقه بندی مشاغل، با سر دادن شعارهایی مانند «مدیر بی‌لیاقت، خجالت، خجالت» و «مدیر بی‌لیاقت، استعفا، استعفا» در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات در تهران تجمع کردند.