دومین روز بررسی پرونده شکایت خانواده رابرت لوینسون در دادگاه فدرال شهر واشنگتن

14 آذر 1398