سه نفر در مصر به اتهام جاسوسی برای اسراييل محکوم شدند
سه نفر در مصر به اتهام جاسوسی برای اسراييل محکوم شدند

يک دادگاه مصری، روز پنحشنبه دو اسراييلی و يک تاجر مصری را به اتهام جاسوسی برای اسراييل به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.

اين دادگاه، طارق حسن را که متهم به جذب نيرو برای جاسوسی در مصر، سوريه و لبنان بود گناهکار شناخت. دو متهم اسراييلی، بطور غيابی گناهکار شناخته شدند.

مصر پيشتر در ماه جاری يک شهروند آمريکايی-اسراييلی را بازداشت کرده و وی را متهم کرد که از اعضاء موساد، سازمان اطلاعات اسراييلی است و در زمان تظاهرات مصر در ميدان تحرير جوانان را به برخورد با نيروی ارتش تشويق کرده است.

وزير امور خارجه اسراييل هفته گذشته تاکيد کرد که متهم بازداشت شده، جاسوس نيست.