حکومت نظامی در مصر
حکومت نظامی در مصر

دولت مصر ساعاتی پیش در تلاش برای  متوقف ساختن اعتراض ها در قاهره، اسکندریه و سوئز حکومت نظامی اعلام کرد.

بر اساس اعلامیه مقام های دولتی از ساعت شش بعدازظهر تا هفت صبح روز بعد مقررات منع آمد و شد شبانه برقرار شده است.

این اقدام پس از تظاهرات خشونت آمیز روز جمعه صورت گرفت.