ایالات متحده آمریکا: ۵۵۶ ورزشکار


برزیل: ۴۶۹ ورزشکار


آلمان و استرالیا: هر یک با ۴۲۴ ورزشکار


چین: ۴۰۴ ورزشکار
فرانسه: ۳۹۸ ورزشکار


بریتانیا: ۳۷۱ ورزشکار


ژاپن: ۳۴۰ ورزشکار


کانادا: ۳۱۵ ورزشکار


اسپانیا: ۳۰۹ ورزشکار 
در مجموع ۱۱هزار و ۳۶۰ ورزشکار از سراسر جهان
۶۲۲۲ مرد و ۵۱۳۸ زن