امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه آستین ایالت تگزاس آمریکا، بهمن ۱۳۸۹ در تهران بازداشت
امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک که در ایران زندانی است

کمیته دانشمندان دغدغه‌مند مستقر در آمریکا در پنجمین سالروز زندانی شدن امید کوکبی دانشجوی جوان ایرانی از رئیس جمهوری ایران خواست تا زمینه آزادی بی قید وشرط او را فراهم کند.

امید کوکبی، ۳۱ ساله، از دانشجویان نخبه فارغ ‌التحصیل دانشگاه شریف است که دوره دکترای فیزیک اتمی را در دانشگاه آستین تگزاس آمریکا می‌گذراند.

او پس از سفر به ایران و در هنگام بازگشت به آمریکا در بهمن ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد.

آقای کوکبی به اتهام ارتباط با دولت های متخاصم، که ظاهرا اشاره به آمریکاست، به ۱۰ سال حبس محکوم شد با این حال، او در نامه‌ای که از زندان اوین به بیرون فرستاد، توضیح داد که علت دستگیری او رد پیشنهاد همکاری در یک پروژه هسته ای ایران بوده است.