دو برادربریتانیایی به جرم تبانی برای حضور در یک اردوی آموزش تروریستی در سوریه زندانی شده اند.

به گزارش آسوشیتدپرس، حمزه و محمود نواز سال پیش در بندر دوور هنگام باز گشت از فرانسه دستگیر شدند. روز چهارشنبه، حمزه ، ۲۳ ساله، به سه سال و محمود، ۳۱ ساله، به چهار سال و نیم زندان محکوم شدند.

مقامات می گوید بیش از  ۵۰۰ بریتانیایی، بسیاری برای جنگ در کنار گروه دولت اسلامی و دیگر سازمان های افراطی به سوریه سفر کرده اند و آنها بیم دارند که برخی ممکن است بازگردند و دست به حمله بزنند.

روز سه شنبه، یک مرد ۲۰ ساله و یک زن ۱۹ ساله نیز در بازگشت از استانبول در فرودگاه هیترو لندن دستگیر شدند. پلیس گفت آنها به تخلفات تروریستی مرتبط با سوریه مظنون بودند.