فرهاد پولادی

فرهاد پولادی

متولد تهران در مهرماه ۱۳۵۱، پس از هشت سال تدریس زبان انگلیسی در کانون زبان ایران؛ از سال ۱۳۷۷ خبرنگار ایرنا شد.
از سال ۱۳۸۲ خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تهران بود. ماموریت خبری فرانس پرس فرصت سفر به عراق، عربستان سعودی، لبنان، استانبول، مسکو و آلماتی را برای او فراهم کرد.
فرهاد گزارشهای مکتوب و صوتی نیز برای رادیو و رسانه های تخصصی اروپایی و آمریکایی ارسال کرده است.

Latest from فرهاد پولادی

27 فروردین 1398
16 مهر 1397
02 مهر 1397
09 شهریور 1397
15 تیر 1397
15 تیر 1397
25 خرداد 1397
16 خرداد 1397
03 خرداد 1397
25 اردیبهشت 1397