شهلا آراسته

شهلا آراسته

شهلا آراسته در سال ۱۹۷۶، یکسال پس از پیوستن به تلویزیون ملی ایران، بعنوان جوان ترین خبرنگار خارجی زن این سازمان برای خدمت به دفتر تلویزیون ملی ایران در سازمان بین المللی خبری  ویز نیوز "visnews" در لندن اعزام شد.
شهلا آراسته در سال ۲۰۰۰، فعالیت خبری خود را در آمریکا با بنیاد تحقیاتی اطلس آغاز کرد و سپس در سال ۲۰۰۷ به صدای آمریکا پیوست. شهلا آراسته فارغ التحصیل رشته زبان وادبیات انگلیسی است.

آخرین گزارش و نوشته‌های شهلا آراسته

یکشنبه, 04/27/1400 - 21:42
شنبه, 04/26/1400 - 23:41
چهارشنبه, 04/23/1400 - 19:46
دوشنبه, 04/21/1400 - 20:16
یکشنبه, 04/20/1400 - 19:19
سه شنبه, 04/15/1400 - 19:56
یکشنبه, 04/13/1400 - 22:03
پنجشنبه, 04/10/1400 - 20:45
جمعه, 04/04/1400 - 00:27
پنجشنبه, 04/03/1400 - 06:56