شهلا آراسته

شهلا آراسته

شهلا آراسته در سال ۱۹۷۶، یکسال پس از پیوستن به تلویزیون ملی ایران، بعنوان جوان ترین خبرنگار خارجی زن این سازمان برای خدمت به دفتر تلویزیون ملی ایران در سازمان بین المللی خبری  ویز نیوز "visnews" در لندن اعزام شد.
شهلا آراسته در سال ۲۰۰۰، فعالیت خبری خود را در آمریکا با بنیاد تحقیاتی اطلس آغاز کرد و سپس در سال ۲۰۰۷ به صدای آمریکا پیوست. شهلا آراسته فارغ التحصیل رشته زبان وادبیات انگلیسی است.

Latest from شهلا آراسته

09 شهریور 1397
23 مرداد 1397
11 مرداد 1397
03 مرداد 1397
29 تیر 1397
13 تیر 1397
24 خرداد 1397
17 خرداد 1397
17 فروردین 1397
25 بهمن 1396