Pakistan
Pakistan

 مشاور ارشد امنیتی  رئیس جمهوری پاکستان در یک عملیات انتحاری در کراچی کشته شد.
بلال شیخ، مشاور ارشد آصف زرداری به همراه دست کم دو نفر دیگر، هنگامی که اتومبیل آنها هدف یک بمبگذار انتحاری قرار گرفت کشته شدند. بیش از ده نفر هم در این واقعه زخمی شدند.
بلال شیخ سال گذشته از یک سوء قصد مشابه جان سالم به در برده بود.

حمله در حوالی دفتر آصف زرداری رهبر حزب مردم در کراچی که اداره اسالت سند را بر عهده دارد صورت گرفت. آقای زرداری که در کراچی زندگی می کند هنگام حمله در دفتر کارش نبود.
.