A woman and a man react right after an earthquake in Sant'Agostino, May 20. 2012. A magnitude-5.9 earthquake shook northern Italy toppling some buildings, emergency services and news reports said. (AP Photo/Luca Bruno)
A woman and a man react right after an earthquake in Sant'Agostino, May 20. 2012. A magnitude-5.9 earthquake shook northern Italy toppling some buildings, emergency services and news reports said. (AP Photo/Luca Bruno)

امداد گردان ایتالیا به جستجو برای یافتن بازماندگان زمین لرزه نیرومند روز سه شنبه که  پنج و هشت دهم ریشتر شدت داشت  و  ۱۷ قربانی گرفت پایان داده اند.

تیم های اورژانس اجساد را از زیر آوار  خانه ها، کارخانه ها و کلیساهایی که در زمین لرزه ویران شدند بیرون کشیدند.  حدود ۳۵۰  تن نیز بر اثر این زمین لرزه مجروح شدند.

مرکز زمین لرزه در منطقه بین شهر های مودنا و فرّارا  قرار داشت، و در سراسر  بیشتر نواحی مرکزی و شمالی ایتالیا، از  جمله شهر میلان احساس شد. چندین پس لرزه نیرومند نیز منطقه را تکان داد.

زلزله ممکن است ضربه دیگری  به یکی از مولدترین مناطق ایتالیا وارد آورده باشد. این منطقه، که مدونا و شهرهای  مانتوآ و بولونیا را در بر می گیرد،  به تولید اتومبیل های گرانقیمت و پنیر  معروف  پارمیجیانو رجیانو  شهرت دارد.
کمی بیش از یک هفته پیش، زمین لرزه ای به شدت ۶ درجه ریشتر  همین منطقه را تکان داد  و میلیون ها دلار به بخش کشاورزی صدمه زد، ۸ تن را کشت،  کارخانه ها و بناهای تاریخی را ویران و بسیاری را بیخانمان کرد.