آذربایجان: پنج سرباز در نبرد قره باغ کشته شدند

آذربایجان می گوید در نبردی در مرز منطقه انشعابی قره باغ علیا، سه سرباز ارمنی و دو سرباز آذری کشته شدند.

نبرد بین نیروهای دو طرف اغلب در نزدیکی قره باغ علیا در می گیرد - این منطقه سرزمین کوهستانی کوچکی است که ارامنه آن را در اوایل دهه ۱۹۹۰ تصرف کردند.

همانند حوادث گذشته، دو طرف روز چهارشنبه یکدیگر را مسئول زد و خورد مرگبار دانستند. مقامات قره باغ گفتند در نبرد در نزدیکی روستای «چالی» - در مرز جنوبی منطقه مورد اختلاف - فقط یک سرباز قره باغی مجروح شد. مقامات دفاعی قره باغ همچنین گفتند هفت سرباز آذری کشته یا مجروح شدند.

هیچکدام از گزارش ها مستقلا تایید نشده است.