نقش جوانان در تحولات سياسی مصر و مقايسه ای با ايران
فساد در جهان عرب قبل از شورش های اخير افزايش يافته بود

يک گزارش جديد نشان می دهد که فساد در مصر و نقاط ديگری در جهان عرب قبل از شورش های اخير در اين مناطق افزايش يافته بوده است.

اين ارزيابی که روز چهارشنبه توسط سازمان بين المللی و غير انتفاعی «گلوبال اينتگريتی» و بعبارتی «جهان صداقت» منتشر شد کاهش مداوم شفافيت در بخش دولتی مصر از سال ۲۰۰۶ ميلادی را نشان می دهد.

به استناد اين گزارش، يمن، مراکش و کرانه باختری رود اردن چالش های مشابهی را تجربه کرده اند.

مدير کل گروه جهان صداقت و يا « گلوبال اينتگريتی» گفت موارد استثنايی و معدودی در خاورميانيه و شمال آفريقا که می توان آن را حکومت سالم ناميد، وجود دارد .

این گزارش همچنین نشان می دهد که کشورهای شرقی و مرکزی اروپا در مبارزه با فساد و عملکرد شفاف با وجود مشکلات مستمر، و ورود خود به اتحاديه اروپا و ناتو، واقع شده اند.