سپاه پاسداران به جمع منتقدان طرح هدفمندی یارانه ها پیوست
موقعيت محمود احمدی نژاد دو سال پس از انتخابات پرسش برانگيز

 
 
 
 
 
 

دو سال پس از انتخاب مجدد و کنار زدن رقبای اصلاح طلب، محمود احمدی نژاد اينک با مخالفت روز افزون گروه محافظه کار درون نظام روبرو شده است.

مير حسين موسوی و مهدی کروبی، دو چالشگر پس از انتخابات پرسش بر انگيز خردادماه سال ۱۳۸۸ اينک تحت نظر قرار گرفته و وادار به سکوت شده اند.

در پی سرکوب همه جانبه اعتراضات آزاديخواهی مردم که در جريان آن دهها نفر جان دادند، و صدها تن بازداشت و به زندانهای طولانی محکوم شدند، اينک چند روزنامه اصلاح طلبی که باقی مانده اند در لاک خود فرو رفته و روش مماشات را در پيش گرفته اند.

اما با فروکش کردن مبارزه اپوزيسيون، جنگ قدرت ميان احمدی نژاد و گروه محافظه کار افراطی، که پيرامون رهبر جمهوری اسلامی حلقه زده اند، آغاز شده و رو به گسترش است.

در اوايل ماه آوريل، محمود احمدی نژاد با استفاده از مفاد قانون اساسی، برخلاف ميل رهبر، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، را وادار به استعفا کرد؛ اما پادرميانی و دستور آيـت الله خامنه ای موجب شد که آقای مصلحی در پست خود ابقا شود. در واکنش به اين موضوع آقای احمدی نژاد به مدت ۱۰ روز در انظار و در جلسات کابينه حاضر نشد.

آيـت الله خامنه ای نيز با ناديده گرفتن رفتار ناموزون احمدی نژاد، برای جلوگيری از بيشتر شدن شکاف و اختلاف، خواسته است که محمود احمدی نژاد تا پايان دوره قانونی در پست خود باقی بماند، اما در عين حال به رقبای او اجازه انتقاد از اطرافيان وی را داده است.