به گفته مقامات افغانی دست کم ۱۵۷ نفر بر اثر ریزش بهمن در کوهستان های شمال افغانستان جان باختند.

آمار رسمی تلفات روز چهارشنبه با کشف اجساد از گذرگاه « سلنگ»، جاده ای کوهستانی با ارتفاع ۳۴۰۰ متر افزایش یافت. این گذرگاه کابل را به شهر مزارشریف در شمال افغانستان متصل می کند.

مقامات محلی گفتند بهمن در نتیجه بارش سنگین و چندروزه برف رخ داد که بخش هایی از جاده و یک تونل را نیز مسدود کرده بود.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای قربانیان ابراز تأسف کرد و به سازمان های رسمی امدادگر دستور داد عملیات امداد را به پیش ببرند.