مقامات افغان می گویند از آن بیم دارند که در سقوط بهمن در امتداد یک گذرگاه عمده در شمال کشور بیش از ۶۴ تن کشته شده باشند.

وزیر کشور روز سه شنبه گفت امدادگران و ناجیان تا کنون اجساد ۲۴ تن را از زیر توده های برف در گذرگاه سالنگ بیرون کشیده اند، و از آن بیم دارند که ۴۰ نفری دیگری که به دام افتاده اند، مرده باشند.

مقامات محلی گفتند روزها برف سنگین به سقوط بهمن منجر شد که بخشی از جاده کوهستانی کابل - مزار شریف را مدفون کرد.

حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان در بیانیه ای به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و به مسئولان کارهای عمومی دستور داد به کوشش های نجات کمک کنند.