لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۱۷

ناتو: سربازان کشته شده درجنوب افغانستان کانادايی بودند


ناتو می گويد دوسربازی که روزدوشنبه درجريان يک حمله انتحاری با بمب در جنوب افغانستان کشته شدند ، جزو نيروی کانادا بودند.

يک بمب گذارانتحاری روزدوشنبه يک ستون نظامی ناتو را درقندهار مورد حمله قرارداد. سربازان کانادا يک نيروی کمکی امنيتی بين المللی در قندهار تشکيل داده اند.

روزيکشنبه نيز يک بمب گذارانتحاری به رستورانی درشهر اورگون درنزديکی مرزافغانستان وپاکستان حمله کرد. دراين حمله ۱۵ نفرجان خود را ازدست دادند و ۲۵ نفرمجروح شدند.

افغانستان درماه های اخيرشاهد افزايش شديد خشونت های شورشيان بوده است. نيروهای نظامی تحت رهبری ناتو و نيروهای افغان هم اکنون کوشش می کنند مقاومت شورشيانی را که با دولت تحت حمايت آمريکا درکابل می جنگند درهم بشکنند.

XS
SM
MD
LG