لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۳۰

قصد اتحاديه آفريقا به خارج ساختن نيروهايش از دارفور


اتحاديه آفريقا بارديگرقصد خود را درمورد خارج ساختن نيروهای اتحاديه ازمنطقه آشوب زده دارفور تا پايان ماه جاری، مورد تاکيد قرارداد.

ديپلمات ها روزدوشنبه درجلسه ويژه شورای صلح وامنيت اتحاديه آفريقا موافقت کردند که ماموريت صلحبانی اتحاديه آفريقا درسودان روز ۳۰ ماه سپتامبر پايان يابد.

خبرگزاری رسمی سودان به نقل ازمشاور رياست جمهوری سودان گزارش داد اگرماموريت اتحاديه آفريقا دردارفورتمديد گردد، دولت سودان هيچ گونه مشکلی با اتحاديه آفريقا نخواهد داشت، اما اتحاديه حق ندارد که اختيارات خود را در زمينه ماموريت حفاظت ازصلح دردارفوربه سازمان ملل متحد واگذارکند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد روزپنجشنبه با تصويب قطعنامه ای مقررداشت که بيش از ۲۰ هزار تن ازصلحبانان سازمان ملل متحد در دارفورمستقرشوند. قطعنامه شورای امنيت خواستارآن است که نيروهای سازمان ملل متحد جانشين نيروی اتحاديه آفريقا دردارفورشوند که تاکنون نتوانسته است خشونت های فزاينده دراين منطقه را مهارکند.

XS
SM
MD
LG