اخبار قتل زنان در ایران که به «قتل ناموسی» معروف شده، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. عامل اصلی این جرائم را چه می‌دانید؟

فقر فرهنگی بخاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی
39%
نبود نهادهای حمایتی از سوی جمهوری اسلامی
3%
حمایت قوانین جمهوری اسلامی از قاتلان ناموسی
16%
فرهنگ مردسالار در برخی نقاط ایران
2%
نظام سیاسی مذهبی مروج خشونت و ضدزن
40%
90 رای