صدای آمریکازبان‌های دیگر
دوشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ | ۳۰ مارس ۲۰۱۵ | ایران ۰۵:۰۱

ويديو

زمینه‌های بی‌اعتمادی عمیق به سیاست خارجی و برنامه اتمی ایرانi
X
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲۱:۳۱
هانس بلیکس، وزیر خارجه پیشین سوئد و دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که بخش مهم بی‌اعتمادی به برنامه اتمی ایران از آنجا ناشی می‌شود که ایران تاسیسات هسته‌ای راه انداخت که بسیار از آنچه برای یک برنامه هسته‌ای معمولی نیاز است، بیشتر و بزرگتر بود.

زمینه‌های بی‌اعتمادی عمیق به سیاست خارجی و برنامه اتمی ایران

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

هانس بلیکس، وزیر خارجه پیشین سوئد و دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که بخش مهم بی‌اعتمادی به برنامه اتمی ایران از آنجا ناشی می‌شود که ایران تاسیسات هسته‌ای راه انداخت که بسیار از آنچه برای یک برنامه هسته‌ای معمولی نیاز است، بیشتر و بزرگتر بود.