صدای آمریکازبان‌های دیگر
دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ | ایران ۲۱:۵۳

ويديو

نخست وزیر جدید یونان سوگند یاد کردi
X
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۱۸:۰۱
آقای سیپراس رهبر حزب چپگرای سیریزا ست که در انتخابات روز یکشنبه، ۱۴۹ کرسی از سیصد کرسی پارلمان را بدست آورده بود. در شش سال اخیر، یونان با بحران شدید بدهی ها روبرو بود و دریافت وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نیز منوط به کاهش حجم نقدینگی و اعمال سیاست های ریاضت کشانه شده است. گزارش از نورا شاهسون.

نخست وزیر جدید یونان سوگند یاد کرد

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

آقای سیپراس رهبر حزب چپگرای سیریزا ست که در انتخابات روز یکشنبه، ۱۴۹ کرسی از سیصد کرسی پارلمان را بدست آورده بود. در شش سال اخیر، یونان با بحران شدید بدهی ها روبرو بود و دریافت وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نیز منوط به کاهش حجم نقدینگی و اعمال سیاست های ریاضت کشانه شده است. گزارش از نورا شاهسون.