صدای آمریکازبان‌های دیگر
پنجشنبه, ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ | ایران ۱۷:۵۸

ويديو

جشنواره ترايبکا در نيويورکi
X
۰۴.۰۲.۱۳۹۳ ۱۲:۴۴
بهنام ناطقی فيلم های مطرح در جشنواره امسال ترايبکا را معرفی و بررسی می کند.

جشنواره ترايبکا در نيويورک

تاریخ انتشار ۱۳۹۳.۰۲.۰۴

بهنام ناطقی فيلم های مطرح در جشنواره امسال ترايبکا را معرفی و بررسی می کند.