صدای آمریکازبان‌های دیگر
سه شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۴ | ۷ ژوئیه ۲۰۱۵ | ایران ۲۰:۰۴

ويديو

ماه افتخار به دستاوردهای دگرجنس گرایان در آمریکاi
X
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۱۵:۱۹
در آمریکا ماه ژوئن «ماه افتخار» نامیده شده تا خدمات مثبتی که «ال جی بی تی»، یعنی جامعه همجنس گرایان مرد و زن و تراجنسیتی ها در طول تاریخ انجام داده اند مورد شناسایی قرار گیرد و از آنها قدردانی شود. گزارشی در برنامه خیابان زندگی

ماه افتخار به دستاوردهای دگرجنس گرایان در آمریکا

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

در آمریکا ماه ژوئن «ماه افتخار» نامیده شده تا خدمات مثبتی که «ال جی بی تی»، یعنی جامعه همجنس گرایان مرد و زن و تراجنسیتی ها در طول تاریخ انجام داده اند مورد شناسایی قرار گیرد و از آنها قدردانی شود. گزارشی در برنامه خیابان زندگی