صدای آمریکازبان‌های دیگر
چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۳ | ۲۶ نوامبر ۲۰۱۴ | ایران ۲۳:۵۳

شباهنگ

شباهنگi
X
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۱۹:۳۰
شباهنگ جُنگ روزانه ای است به سبک يک مجله فرهنگی که آخرين خبرهای هنری، مد، سينمايی و آخرين نوآوری های علمی و تکنولوژی را برای بينندگان به ارمغان می آورد و با آنها در مورد آخرين اختراعات و نتايج جديدترين آزمايشات علمی گفت و گو می کند.

شباهنگ

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

شباهنگ جُنگ روزانه ای است به سبک يک مجله فرهنگی که آخرين خبرهای هنری، مد، سينمايی و آخرين نوآوری های علمی و تکنولوژی را برای بينندگان به ارمغان می آورد و با آنها در مورد آخرين اختراعات و نتايج جديدترين آزمايشات علمی گفت و گو می کند.

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۹/۰۵

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۹/۰۴

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۹/۰۳

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۹/۰۲

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۹/۰۱

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۸/۲۸

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۸/۲۷

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۸/۲۶

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۸/۲۵

فیلم شباهنگ

۱۳۹۳/۰۸/۲۴

شباهنگ

شباهنگ جُنگ روزانه ای است به سبک يک مجله فرهنگی که آخرين خبرهای هنری، مد، سينمايی و آخرين نوآوری های علمی و تکنولوژی را برای بينندگان به ارمغان می آورد و با آنها در مورد آخرين اختراعات و نتايج جديدترين آزمايشات علمی گفت و گو می کند.

  • پخش: هفت روز هفته