صدای آمریکازبان‌های دیگر
سه شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۴ | ۱ دسامبر ۲۰۱۵ | ایران ۲۰:۱۰

ويديو

مجلس نمایندگان استراتژی نظامی آمریکا در سوریه و عراق را بررسی می کندi
X
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۱۶:۱۱
ادامه جنگ سوریه و پیکار با تروریسم در منطقه همچنان یکی از نقاط تمرکز قانونگذاران آمریکا درارتباط با استراتژی پرزیدنت اوباما در آن منطقه است. گزارش شهلا آراسته

مجلس نمایندگان استراتژی نظامی آمریکا در سوریه و عراق را بررسی می کند

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

ادامه جنگ سوریه و پیکار با تروریسم در منطقه همچنان یکی از نقاط تمرکز قانونگذاران آمریکا درارتباط با استراتژی پرزیدنت اوباما در آن منطقه است. گزارش شهلا آراسته