صدای آمریکازبان‌های دیگر
یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱ مه ۲۰۱۶ | ایران ۰۴:۵۴

  ويديو

  روز کارگر: هزاران کارگر در تهران تظاهرات کردندi
  X
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲۰:۵۶
  در این مراسم علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ایران از وجود تبعیض میان کارگران رسمی و قرادادی انتقاد کرد و گفت بیش از ۴۰۰ هزار کارگر در ایران امنیت شغلی ندارند

  روز کارگر: هزاران کارگر در تهران تظاهرات کردند

  تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

  در این مراسم علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ایران از وجود تبعیض میان کارگران رسمی و قرادادی انتقاد کرد و گفت بیش از ۴۰۰ هزار کارگر در ایران امنیت شغلی ندارند