صدای آمریکازبان‌های دیگر
سه شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ | ۴ اوت ۲۰۱۵ | ایران ۰۲:۰۳

ويديو

نقاشی های نوجوان فلسطینی رنج جنگ را به تصویر می کشدi
X
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۲۰:۲۵
یک نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی نقاشی‌هایی می‌کشد که عمیق و فرای سن او است؛ نقاشی‌هایی که درد و رنج مردمش را بازتاب می‌دهد به خصوص در دوران جنگ تابستان سال گذشته که هنوز اثراتش در منطقه باقی است.

نقاشی های نوجوان فلسطینی رنج جنگ را به تصویر می کشد

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

یک نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی نقاشی‌هایی می‌کشد که عمیق و فرای سن او است؛ نقاشی‌هایی که درد و رنج مردمش را بازتاب می‌دهد به خصوص در دوران جنگ تابستان سال گذشته که هنوز اثراتش در منطقه باقی است.