صدای آمریکازبان‌های دیگر
شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳ | ۱ نوامبر ۲۰۱۴ | ایران ۰۲:۵۰

چند رسانه‌ای

پیامهای نوروزیi
X
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۱۲:۱۹
پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.

پیامهای نوروزی

تاریخ انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.