صدای آمریکازبان‌های دیگر
جمعه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۲۹ آوریل ۲۰۱۶ | ایران ۱۴:۳۲

  ويديو

  پیامهای نوروزیi
  X
  ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۱۲:۱۹
  پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.

  پیامهای نوروزی

  تاریخ انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

  پیامهای نوروزیتان را از طریق ,yousendit ,e-mail, Twitter ,Facebook به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید.