صدای آمریکازبان‌های دیگر
یکشنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۲۹ مه ۲۰۱۶ | ایران ۰۸:۱۲

  خیابان زندگیi
  X
  ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۱۴:۳۰
  مجله هفتگی که به بررسی مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی می پردازد. در این برنامه گزارشهای متنوعی در زمینه های گوناگون، از مسائل زنان و کودکان گرفته تا ناهنجاریهای اجتماعی ارايه می شود.

  خیابان زندگی

  تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

  مجله هفتگی که به بررسی مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی می پردازد. در این برنامه گزارشهای متنوعی در زمینه های گوناگون، از مسائل زنان و کودکان گرفته تا ناهنجاریهای اجتماعی ارايه می شود.

  خيابان زندگی

  با فرا رسیدن ضرب الاجل مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت جهانی، صدای آمریکا بخش بیشتری از امکانات خود را به پوشش لحظه به لحظه اخبار اختصاص می دهد. افزودن بخشهای خبری جدید بر ساعت پخش برخی از برنامه های دیگر ما تاثیر خواهد داشت. از دوم ژوئیه، یازدهم تیرماه ۱۳۹۴ بخشهای متنوع برنامه خیابان زندگی به جای پخش در ساعت معمول، در بخشهای مختلف خبری صدای آمریکا پخش خواهند شد. از همراهی شما با صدای آمریکا سپاسگزاریم. مجله هفتگی که به بررسی مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی می پردازد. در این برنامه گزارشهای متنوعی در زمینه های گوناگون، از مسائل زنان و کودکان گرفته تا ناهنجاریهای اجتماعی ارايه می شود.