صدای آمریکازبان‌های دیگر
چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ۴ مارس ۲۰۱۵ | ایران ۲۲:۱۳

گالری عکس

  • استقبال مردم از آخرين فرآورده های موبايل - عکاس، بابک عليپور ​ از بخش فارسی صدای آمريکا
  • عکاس: ​بابک عليپور ​ از بخش فارسی صدای آمريکا
  • عکاس: ​بابک عليپور ​ از بخش فارسی صدای آمريکا
  • عکاس: ​بابک عليپور ​ از بخش فارسی صدای آمريکا
  • عکاس: ​بابک عليپور از بخش فارسی صدای آمريکا

کنگره بين المللی موبايل در بارسلون

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در کنگره بين المللی موبايل در بارسلون، اسپانيا، شرکت کرد و عکس های اين مجموعه را ارسال داشت.