صدای آمریکازبان‌های دیگر
چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۳ | ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴ | ایران ۰۹:۴۸

گالری عکس

 • هنگام سخنرانی در ساحل کوپا کابانا – ریو دو ژانیرو، سوم مرداد ۱۳۹۲

 • در بار عام روز چهارشنبه، عرقچین پاپ را باد برد – واتیکان، ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

 • مراسم عشای ربانی برای هزاران نوجوان در ساحل کوپا کابانا – ریو دو ژانیرو، سوم مرداد ۱۳۹۲

 • پایان مراسم عشای ربانی در میدان سنت پیتر واتیکان،  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

 • هنگام معارفه با گروهی از کاتولیک‌ها در کلیسای سانتا ماریا دلا پروویدنزا در مراسم پنج‌شنبه مقدس – رم، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

 • بار عام هفتگی پاپ در میدان سنت پیتر، واتیکان، ۲۲ خرداد ۱۳۹۲

 • در بالکن قصر سنت جان لاتران، پس از مراسم رسمی عشای ربانی – رم،  ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

 • هنگام ورود برای شروع مراسم بارعام روز چهارشنبه در میدان سنت پیتر واتیکان، ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

 • همان جا، همان روز

 • بار عام هفتگی در میدان سنت پیتر – واتیکان، دهم اردیبهشت ۱۳۹۳

 • بار عام هفتگی در میدان سنت پیتر – واتیکان، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

 • بار عام هفتگی در میدان سنت پیتر – واتیکان، ۲۳ مهر۱۳۹۳

 • بار عام پاپ فرانسیس در میدان سنت پیتر – واتیکان، اول اردیبهشت ۱۳۹۲

 • بار عام هفتگی در میدان سنت پیتر – واتیکان، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

باد ما را با خود خواهد برد ...

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

امان از باد که آن‌چنان با شدت می‌وزد که کلاه از سر همه برمی‌دارد. کاری ندارد که صاحب کلاه، شاه است یا گدا، ... یا شخصیت مقدسی مثل رهبر کاتولیک‌های جهان. خبرگزاری رویترز عکس‌هایی از پاپ فرانسیس منتشر کرده که او را در مراسم رسمی، در مبارزه با باد نشان می‌دهد.