دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳ | ۲۲ دسامبر ۲۰۱۴ | ایران ۰۴:۰۴

فيلترشکن

ما هدف اينترنت را توانبخشی به آحاد مردم برای ردوبدل کردن اطلاعات با افراد يا نهادهای مورد دلخواهشان تعريف می کنيم. از آنجايی که سانسور اينترنت (فيلترينگ) نه تنها با اين هدف اساسی  مغايرت دارد بلکه اساسا با حق جهانشمول ابراز عقيده مخالف است، که بر طبق بند ۱۹ بيانيه حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد شامل آزادی داشتن عقيده بدون دخالت دولت ها بوده و حق دريافت و ارسال اطلاعات و ايده ها از طريق رسانه های دلخواه مردم را صرف نظر از مرزهای ملی و قومی محترم می شمارد، ما در اين راستا می کوشيم تا راه های دور زدن فيلترينگ را برای تحقق اين بند از بيانيه حقوق بشر معرفی کنيم.

در اين صفحه بنای ما بر اين است که نه تنها فن آوری های مطرح، ابزارها و راه های مختلف دور زدن فيلترينگ را معرفی کنيم، بلکه اساسا برآنيم تا پديده فيلترينگ را بشناسانيم و چگونگی عملکرد فن آوری های مربوط به آن در پشت مرزهای ملی را نيز به خوانندگان خود معرفی کنيم. در اين راه اميدواريم بتوانيم از ريسک همراه اين کوششها نيز پرده برداشته و از خطرات آن بکاهيم و اين کار را با معرفی تکنولوژی های بی نام و نشان کردن کاربر انجام بدهيم.

فن آوری های موثر برای دور زدن فيلترينگ

گشايش اين صفحه به عنوان بخشی از کوشش های شبکه خبری فارسی صدای آمريکا است که سياست فيلترينگ سايت های اينترنتی را هدف قرار داده است. سعی ما اين است که کليه امکانات تکنيکی موجود در صدای آمريکا را يکجا در اين فضا در اختيار کاربران قرار دهيم.

فن آوری های مورد استفاده در فعاليت های دورزدن سانسور دولتی

فن آوری های دور زدن فيلترينگ صرفا باید به عنوان يک ابزاردر جعبه ابزار شما تلقی شود. شما باید طبق نیازهای فردی و شرایطی که در آن هستيد راه حل مناسب را انتخاب کنید. شبکه خبری فارسی صدای امريکا برای کمک به انتخاب راه حلی برای دور زدن فيلترينگ، مواردی را در اينجا معرفی خواهد کرد.

راه های دور زدن فيلترينگ متعدد و گوناگون است. ما در اينجا به معرفی تعدادی از آنها خواهيم پرداخت. سه تای نخست فن آوری هايی هستند که فعلا از سوی صدای آمريکا برای دور زدن فيلترينگ به کار گرفته شده است. بقيه صرفا برای اطلاع کاربران معرفی می شود.
 

۱ - سايفون ۲
 

۲ - سايفون ۳


۳ - پراکسی روز:
 

https://54.95.93.110/vi
https://54.168.216.240/vi

 
اين بخش کوچکی از تکنولوژی های موجود است. اگر شما نيز از فن آوری های ديگری اطلاع داريد و مايليد از طريق اين صفحه آن را با ديگران در ميان بگذاريد، اطلاعات خود را به آدرس  ankbut@voanews.com بفرستيد.