شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۴ | ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ | ایران ۲۳:۳۸

با شبکه فارسی صدای آمریکا تماس بگیرید

آدرس پستی صدای آمریکا:

Persian Service/ VOA
330Independence Ave. SW
Washington DC ,  20237

آدرس ایمیل سايت:

farsi@voanews.com

آدرس ایمیل برنامه ها:


افق
ofogh@voanews.com

روی خط
rooyekhat@voanews.com

شباهنگ
shabahang@voanews.com

دو نقطه صفر
donoghtesefr@voanews.com

سیمای آمریکا
simayeamerica@voanews.com

خیابان زندگی
khiaban-e-zendegi@voanews.com

صفحه آخر
lastpage@voanews.com


ارسال پيام های شما