سه شنبه, ۱ مهر ۱۳۹۳ | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ | ایران ۰۱:۴۴

اروپا

دولت اوکراین خواستار تسلیم جدایی طلبان شد

۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۰۲:۳۸
در حالی که تلاش ها برای رساندن کمک های انساندوستانه به ساگنان شرق اوکراین ادامه دارد، وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که روسیه نباید به بهانه حفظ صلح یا ارسال کاروان کمک های انساندوستانه در امور اوکراین دخالت کند. ادامه
مرداد ۲۰ - ۱۳۹۳ مرداد ۲۶
مرداد ۲۰ - ۱۳۹۳ مرداد ۲۶

تقویم

نظرسنجی

آرشيو نظرسنجی های قبلی